Sähköinsinööriliitto ry  
| Etusivu | Kurssit | Julkaisut | Referenssit | Linkit |
| Pelastusala | Sähköala | ATEX- ja Ex-alat | Koneala |
  Toiminnallinen turvallisuus | Sähköturvallisuustutkintopaketit  
   
JULKAISUT
 
Standardeista on saatavissa myös CD-ROM -levyjä ja muistitikkuja yhden tai useamman koneen käyttöön.
Kysy lisätietoja ja hintoja.

 

   
Julkaisuiden tilauslomake
Hinnat ovat ilman alv:a.
PELASTUSALA Hinta Kpl CD-ROM
kysy hintaa
SFS-ISO 16069:2019 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusmerkit. Poistumisopastejärjestelmät 104,00
SFS-ISO 16069:2019 KUVAT Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusmerkit. Poistumisopastejärjestelmät 103,50
sivun alkuun
SÄHKÖALA Hinta Kpl CD-ROM
kysy hintaa
SFS 6001:2018 Suurjännitesähköasennukset 122,00
SFS-käsikirja 601:2018 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot 181,00
UUSITTU SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus 95,60
UUSI SFS 6002:2015/A1:2018 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Muutos 1 33,00
SFS 6002:sv Säkerhet vid elarbeten 112,00
SFS-käsikirja 600-1-1:2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1:
Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1-6)
155,00
SFS-käsikirja 600-1-2:2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2:
Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7-8)
90,00
SFS 600-2:2018 Pienjännitesähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardit.  180,00
SFS 5825:2019 Sähkölaitteiston varmennustarkastus 57,00
SFS-käsikirja 606 Sähköasennusten ja sähkölaitteiden turvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet 147,00
SFS eKäsikirja 617 Tekninen dokumentointi. Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit 135,00
SFS-käsikirja 609 Rakennusten ja rakenteiden salamasuojaus 121,00
SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset 230,00
SFS 603 Ilmajohtostandardit 202,00
SFS-EN 50160:2010 + A1:2015+ A2:2019 + A3:2019 Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet 103,00
SFS-EN 50160:2010/A2:2019 Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet 48,90
SFS-EN 50160:2010/A3:2019 Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet 32,60
SFS-EN IEC 62485-1 en Akkujen ja akkuasennusten turvallisuus-
vaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset
80,00
SFS-EN 50341-1 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. 
Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt.
206,00
SFS-EN 15331 Kriteerit rakennusten kunnossapitopalveluiden suunnitteluun, hallintaan ja valvontaan 80,00
SFS käsikirja 65-1 Kylmälaitteet. Osa 1: Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset 170,00
UUSITTU D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista 98,00
UUSITTU Sähkölaitekorjaajanopas 2017 ST-opas, STUL 35,00
sivun alkuun
ATEX- JA EX-ALAT Hinta Kpl CD-ROM
kysy hintaa
SFS-KÄSIKIRJA 604-1:2021 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet 169,00
SFS-KÄSIKIRJA 604-2:2021 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto 173,00
SFS-KÄSIKIRJA 604-3:2020 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 3: Muiden kuin sähkölaitteiden räjähdyksen esto ja riskin arviointi sekä laatujärjestelmien soveltaminen 248,00
SFS-EN 1127-1:2019 Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät 104,00
SFS-käsikirja 150 Staattinen sähkö. Ohjeita staattisen sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi. 77,00
SFS-EN 61340-5-3:2015/AC:2017 Staattinen sähkö. Osa 5-3: Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä. Sähköstaattisille purkauksille herkille komponenteille tarkoitettujen pakkausten ominaisuuksien ja vaatimusten luokittelu 80,00
SFS-käsikirja 59 pdf Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut 137,00
SFS-EN 60079-10-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyvaaralliset tilat 88,00
SFS-EN 60079-14: +AC:2016 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen  157,00
SFS-EN 60079-17:2014 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito  95,60
SFS-käsikirja 39-1:2020 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. 
Osa 1: Säädökset ja ohjeet
112,00
SFS 3358 Maalaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto sekä ohjeita tilaluokitukseen 88,00
SFS-EN 15198 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen muiden kuin sähkölaitteiden ja komponenttien riskin arvioinnin menetelmä. 72,00
SFS-EN ISO/IEC 80079-34:2020 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 34: Laatujärjestelmien soveltaminen laitevalmistuksessa 121,00
SFS-käsikirja 58-1 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. 115,00
SFS-käsikirja 58-3:2018 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. 
Osa 3: Standardit. Kaasun siirto
225,00
SFS-käsikirja 58-4:2018 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. 
Osa 4: Standardit. Kaasun jakelu
225,00
SFS-käsikirja 58-5:2018 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. 
Osa 5: Standardit. Käyttöputkisto
195,00
sivun alkuun
KONEALA Hinta Kpl CD-ROM
kysy hintaa
Koneturvallisuuden perusteet. Opiks-Tiimi Oy. 98,00
SFS-käsikirja 32-2 Nosturit. Osa 2: Suunnittelu, käyttö, testaus ja kunnonvalvonta. 304,00
SFS-EN ISO 12100 Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen 137,00
SFS-EN 60204-1:2018 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset. 157,00
SFS-EN-ISO 13850 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet. 72,00
SFS-EN 31010:2019 Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät 157,00
SFS-ISO/TR 14121-2 Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä. 96,00
SFS-EN 60445:2017 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen. 88,00
sivun alkuun
TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS Hinta Kpl CD-ROM
kysy hintaa
SFS-käsikirja 16 Moottorikeskukset ja ohjelmoitavat ohjaukset. Vakiosovelluksia enintään 1000 V moottorikäytöille 119,00
SFS-EN 62061 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten  ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus. 137,00
SFS-EN 61511-1:2017 Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille. Osa 1: Rakenne, määritelmät, järjestelmän, laitteiston ja sovellusohjelmoinnin vaatimukset. 137,00
SFS-EN 61511-2:2017 Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille. Osa 2: Ohjeita standardin IEC 61511-1:2016 soveltamiseen 206,00
SFS-EN 61511-3:2017 Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille. Osa 3: Ohjeita vaadittavien turvallisuuden eheyden tasojen määrittämiseen 137,00
SFS-käsikirja 631-1 Automaatio. Osa 1: Toiminnallinen turvallisuus 238,00
SFS-käsikirja 631-2 Automaatio. Osa 2: Ohjelmointi ja dokumentointi 217,00
SFS-käsikirja 631-3 Automaatio. Osa 3: Tietoturvallisuus 156,00
SFS-käsikirja 631-4 Automaatio. Osa 4: Sanasto 156,00
SFS-käsikirja 631-5:2021 Automaatio. Osa 5: Prosessiteollisuuden toiminnallinen turvallisuus 155,00
sivun alkuun
SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTOPAKETIT Hinta Kpl
 
1-tutkintopaketti  760,00 (+alv 10 % 76,50), yhteensä 841,50
   SFS 601 Suurjännitesähköasennukset,
   SFS 600-1-1 ja 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset 2017,
   SFS 6002:2015 + A 1 2018 sähkötyöturvallisuus,
   D1 2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista ja
   Sähkölaitekorjaajan opas 2017 ST-opas
841,50
2-tutkintopaketti  541,00 (+ alv 10 % 54,10), yhteensä 595,10
   SFS 600-1-1 ja 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset 2017,
   SFS 6002:2015 + A 1 2018 sähkötyöturvallisuus,
   D1 2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista ja
   Sähkölaitekorjaajan opas 2017 ST-opas
595,10
3-tutkintopaketti  541,00 (+ alv 10 % 54,10), yhteensä 595,10
   SFS 600-1-1 ja 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset 2017,
   SFS 6002:2015 + A 1 2018 sähkötyöturvallisuus,
   D1 2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista ja
   Sähkölaitekorjaajan opas 2017 ST-opas
595,10

 

sivun alkuun
Hintoihin lisätään arvonlisävero (10 % / 24 %).
Hintoihin lisäämme toimituskulut.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tilaajan tiedot:
Nimi:

Yritys:

Yrityksen Y-tunnus:
  Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus

Verkkolaskuosoite / Operaattoritunnus
Toimitusosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:
  Laskutusosoite (ellei verkkolaskutietoja annettu):

Postinumero:

Postitoimipaikka:
Puhelin:
  Sähköposti:
Viite:
   
sivun alkuun
Päivitetty 17.07.2021
Opiks-Tiimi Oy, Klaukkalantie 63, 01800 Klaukkala, Rita 0400 523 253